Tổng quan Trường Ngoại ngữ – Du lịch – Trường Ngoại ngữ – Du lịch || HaUI-SLT

Tổng quan Trường Ngoại ngữ – Du lịch

Trường Ngoại ngữ – Du lịch ( tên tiếng Anh là School of Languages and Tourism – viết tắt SLT ) là trường tiên phong được xây dựng trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, với tiềm năng phát huy quy mô quản trị mới, tăng tính tự chủ, lan rộng ra quy mô, nâng cao chất lượng giảng dạy trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sỹ những ngành ngôn từ, du lịch nhằm mục đích phân phối nhu yếu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng .
Khoa Ngoại ngữ xây dựng năm 2005, là đơn vị chức năng thường trực Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, với trên 200 viên chức, người lao động, Khoa đảm nhiệm những tính năng :
  • tổ chức triển khai, quản trị và đào tạo và giảng dạy những ngành hệ đại học ngôn từ Anh, ngôn từ Trung Quốc, ngôn từ Nước Hàn, ngôn từ Nhật Bản, Tiếng Việt và Văn hóa Nước Ta và thạc sĩ Ngôn ngữ Anh với gần 1.500 sinh viên ;
  • tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, khảo thí ngoại ngữ và tiếng Việt cho những tổ chức triển khai, cá thể có nhu yếu trong và ngoài nhà trường ; đồng thời, triển khai những tính năng khác theo lao lý của pháp lý và Quy chế tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của nhà trường . 

Khoa Du lịch thuộc Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, được thành lập năm 2000. Hiện, nhân sự của khoa gồm 30 giảng viên, 100% có trình độ sau đại học, được đào tạo trong nước và nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, trong đó, trên 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ. Khoa đã xây dựng và tổ chức đào tạo 3 ngành trình độ đại học: Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với tổng số 28 lớp và gần 2.000 sinh viên.

Tháng 12/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã phát hành Nghị quyết xây dựng Trường Ngoại ngữ-Du lịch trên cơ sở sáp nhập và tăng trưởng Khoa Ngoại ngữ và khoa Du lịch.

Trường có Trụ sở chính đặt tại : Tòa A2, số 298 đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, Q. Bắc Từ liêm, thành phố Hà Nội .Cơ quan quản trị trực tiếp : Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội .

Chức năng, nhiệm vụ của Trường

Chức năng

– Đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sỹ thuộc ngành nghề dịch vụ ngoại ngữ, du lịch và những chương trình dạy trình độ bằng ngoại ngữ tương quan .

– Nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ tiên tiến ngành ngoại ngữ và du lịch .

– Tổ chức hoạt động giải trí giáo dục liên tục, cung ứng dịch vụ huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng thời gian ngắn, tư vấn ngành nghề dịch vụ ngoại ngữ và du lịch .

Nhiệm vụ và quyền hạn

– Xây dựng kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng Trường NN-DL trình Trường ĐHCNHN xem xét, quyết định hành động và tổ chức triển khai triển khai .

– Tổ chức huấn luyện và đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sỹ thuộc ngành nghề dịch vụ ngoại ngữ, du lịch và những chương trình dạy trình độ bằng ngoại ngữ tương quan .

– Phát triển các ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành thuộc lĩnh vực ngoại ngữ, du lịch và các chương trình dạy chuyên môn bằng ngoại ngữ.

– Thực hiện kiểm định chất lượng chương trình giảng dạy theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng tới kiểm định quốc tế .

– Phát triển và lan rộng ra hợp tác quốc tế về huấn luyện và đào tạo và nghiên cứu và điều tra khoa học ;

– Tổ chức nghiên cứu và điều tra, chuyển giao khoa học và công nghệ tiên tiến trong ngành ngoại ngữ, du lịch .

– Xây dựng, tổ chức triển khai những chương trình, khóa giảng dạy, tu dưỡng thời gian ngắn nâng cao năng lượng trình độ, nhiệm vụ của những tổ chức triển khai, cá thể trong và ngoài trường về ngành nghề dịch vụ ngoại ngữ, du lịch và cấp chứng từ cho người học triển khai xong những chương trình tu dưỡng .

– Tổ chức dịch vụ tư vấn việc làm, tư vấn du học, dịch vụ sinh viên, dịch vụ hội đồng trong ngành nghề dịch vụ ngoại ngữ, du lịch .

– Tổ chức những hoạt đông khác theo phân cấp, chỉ huy của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội .

– Trình Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về tổ chức triển khai cỗ máy, cơ cấu tổ chức lao động ; về tiêu chuẩn và số lượng tuyển dụng ; về chấm hết hợp đồng thao tác .

– Thực hiện tuyển dụng, quản trị, sử dụng, giảng dạy, tu dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động theo phân cấp và chuyển nhượng ủy quyền của Hiệu trường Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội .

– Quản lý người học ; bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người học .

– Quản lý, sử dụng có hiệu suất cao cơ sở vật chất, gia tài được giao .- Quản lý và sử dụng kinh tế tài chính, gia tài theo phân cấp và chuyển nhượng ủy quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội .

– Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

– Các trách nhiệm và quyền hạn khác do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giao và theo lao lý của pháp lý .

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG NGOẠI NGỮ – DU LỊCH

du lịch

Xem thêm: Top 3 Trường đại học dạy ngành Quan hệ quốc tế hàng đầu

Nguồn: slt.haui.

Tin liên quan

Đại Học Tôn Đức Thắng – Điểm Chuẩn Tuyển SInh Năm 2022

khoinhks

Điểm chuẩn, Học phí, Chỉ tiêu trường CĐ, ĐH Kinh tế và Đối ngoại TPHCM

khoinhks

Tổng hợp các ngành trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

khoinhks

Leave a Comment