Xem điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Đà Nẵng 2021 chính thức

Xem ngay bảng điểm chuẩn 2021 trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng – điểm chuẩn DUE được chuyên trang của chúng tôi update sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển những ngành được giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm học 2021 – 2022 đơn cử như sau :

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2021

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng ( mã DDQ ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành giảng dạy hệ Đại học chính quy năm 2021. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2021 xét theo điểm thi 

Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng năm 2021 cho tổng thể những ngành, đơn cử như sau :

Điểm chuẩn đại học Kinh tế Đà Nẵng 2021

Điểm sàn đại học KT Đà Nẵng năm 2021

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng năm 2021 theo tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông đơn cử như sau :

STT  Ngành  Mã ngành   Điểm sàn xét tuyển 
1 Quản trị kinh doanh thương mại 7340101 18
2 Marketing 7340115 18
3 Kinh doanh quốc tế 7340120 18
4 Kinh doanh thương mại 7340121 15
5 Thương mại điện tử 7340122 15
6 Tài chính ngân hàng nhà nước 7340201 15
7 Kế toán 7340301 15
8 Kiểm toán 7340302 15
9 Quản trị nhân lực 7340404 15
10 Hệ thống thông tin quản trị 7340405 15
11 Khoa học tài liệu và nghiên cứu và phân tích kinh doanh thương mại 7340420 15
12 Luật học 7380101 15
13 Luật kinh tế tài chính 7380107 15
14 Kinh tế 7310101 15
15 Quản lý nhà nước 7310205 15
16 Thống kê kinh tế tài chính 7310107 15
17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 15
18 Quản trị khách sạn 7810201 15

Điểm chuẩn xét theo kết quả học bạ

Đại học Kinh Tế Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn theo phương pháp xét học bạ trung học phổ thông đợt 1 vào những ngành và chuyên ngành đào tạo và giảng dạy hệ Đại học chính quy năm 2021 chi tiết cụ thể như sau :

II DDQ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG  
1 7310101 Kinh tế 25,00
2 7310107 Thống kê kinh tế tài chính 23,50
3 7310205 Quản lý nhà nước 23,50
4 7340101 Quản trị kinh doanh thương mại 26,50
5 7340115 Marketing 27,25
6 7340120 Kinh doanh quốc tế 27,50
7 7340121 Kinh doanh thương mại 26,00
8 7340122 Thương mại điện tử 26,25
9 7340201 Tài chính ngân hàng nhà nước 25,25
10 7340301 Kế toán 24,75
11 7340302 Kiểm toán 24,75
12 7340404 Quản trị nhân lực 26,50
13 7340405 Hệ thống thông tin quản trị 23,50
14 7340420 Khoa học tài liệu và nghiên cứu và phân tích kinh doanh thương mại 24,00
15 7380101 Luật học 24,00
16 7380107 Luật kinh tế 25,75
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24,75
18 7810201 Quản trị khách sạn 25,50

Xem thêm: Điểm Chuẩn Ngành Du Lịch Và Lữ Hành Các Trường, Trường Nào Lấy Điểm Chuẩn Các Ngành Khách Sạn

Điểm chuẩn đại học Kinh Tế Đà Nẵng - Xét theo kết quả học bạ

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Đà Nẵng – Xét theo hiệu quả học bạ

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực 2021

Đại học Kinh Tế Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn theo hiệu quả điểm thi bài thi ĐGNL 2021 đợt 1 vào những ngành và chuyên ngành giảng dạy hệ Đại học chính quy năm 2021 chi tiết cụ thể như sau :

II DDQ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  
1 7310101 Kinh tế 798
2 7310107 Thống kê kinh tế tài chính 742
3 7310205 Quản lý nhà nước 737
4 7340101 Quản trị kinh doanh thương mại 849
5 7340115 Marketing 886
6 7340120 Kinh doanh quốc tế 923
7 7340121 Kinh doanh thương mại 880
8 7340122 Thương mại điện tử 894
9 7340201 Tài chính ngân hàng nhà nước 851
10 7340301 Kế toán 800
11 7340302 Kiểm toán 814
12 7340404 Quản trị nhân lực 845
13 7340405 Hệ thống thông tin quản trị 801
14 7340420 Khoa học tài liệu và nghiên cứu và phân tích kinh doanh thương mại 843
15 7380101 Luật học 757
16 7380107 Luật kinh tế tài chính 845
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 800
18 7810201 Quản trị khách sạn 809

Điểm chuẩn đại học Kinh Tế Đà Nẵng 2021 xét theo điểm thi ĐGNL

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Đà Nẵng 2021 xét theo điểm thi ĐGNL

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2020

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng ( mã DDQ ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành huấn luyện và đào tạo hệ Đại học chính quy năm 2020. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2020 xét theo điểm thi

Điểm chuẩn xét tuyển theo tác dụng thi trung học phổ thông năm 2020 của trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng chi tiết cụ thể như sau :

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2020 chính thức

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2020 chính thức Trường Đại học Kinh Tế Đà nẵng thường trực Trường Đại học Đà nẵng. Do đó, Đại học Bách Khoa Đà nẵng sẽ tuân thủ theo những pháp luật xét tuyển của Đại học Đà nẵng.

Cụ thể như sau : Đại học Đà Nẵng lao lý, điều kiện kèm theo phụ chỉ vận dụng so với những thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển ngành. Đối với những ngành có nhân thông số môn xét tuyển, điểm chuẩn ngành được quy về thang điểm 30. Đối với những ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa những tổng hợp, điểm trúng tuyển ngành là điểm trúng tuyển cao nhất của những tổng hợp vào ngành đó.

Điểm sàn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2020

Điểm sàn xét tuyển theo tác dụng thi trung học phổ thông năm 2020 của trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng cụ thể như sau :

Điểm sàn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2020 mới nhất

Điểm sàn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2020 mới nhất

Điểm sàn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2020 mới nhất

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2020 xét theo học bạ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Dưới đây là điểm chuẩn xét học bạ của trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng năm 2020 như sau :

Mã ngành : 7340405 Hệ thống thông tin quản trị : 21 điểm

Mã ngành : 7340301 Kế toán : 23 điểm

Mã ngành : 7340302 Kiểm toán : 23 điểm

Mã ngành : 7340120 Kinh doanh quốc tế : 27 điểm

Mã ngành : 7340121 Kinh doanh thương mại : 24 điểm

Mã ngành : 7310101 Kinh tế : 21,5 điểm

Mã ngành : 7340420 Khoa hoc dữ liệu và nghiên cứu và phân tích kinh doanh thương mại : 22 điểm

Mã ngành : 7380101 Luật : 21,25 điểm

Mã ngành : 7380107 Luật kinh tế tài chính : 25 điểm

Mã ngành : 7340115 Marketing : 26,5 điểm

Mã ngành : 7310205 Quản lý nhà nước : 21 điểm

Mã ngành : 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành : 26 điểm

Mã ngành : 7340101 Quản trị kinh doanh thương mại : 25,5 điểm

Mã ngành : 7810201 Quản trị khách sạn : 26 điểm

Mã ngành : 7340404 Quản trị nhân lực : 24,5 điểm

Mã ngành : 7340201 Tài chính-ngân hàng : 23,5 điểm

Mã ngành : 7310107 Thống kê kinh tế tài chính : 21 điểm

Mã ngành : 7340122 Thương mại điện tử : 24,5 điểm

Bảng điểm chuẩn xét học bạ trường đại học Kinh Tế Đà Nẵng 2020

Bảng điểm chuẩn xét học bạ của trường đại học Kinh Tế Đà Nẵng năm 2020
 

Xem điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2019

Các em học viên và cha mẹ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thông tin điểm chuẩn Đại học 2019 trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng như sau :

Điểm chuẩn xét theo điểm thi trung học phổ thông 2019 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Dưới đây là list điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2019 xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông :

Điểm chuẩn vào Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2019

Điểm chuẩn vào Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2019

Tra cứu điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2018

Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm bảng điểm chuẩn Đại học Kinh tế năm 2018 của Đà Nẵng xét theo điểm thi đơn cử tại đây :

Mã ngành : 7310101 – Kinh tế A00, A01, D01, D90 : 18,5 điểm

Mã ngành : 7310107 – Thống kê kinh tế tài chính – A00, A01, D01, D90 : 17,5 điểm

Mã ngành : 7310205 – Quản lý nhà nước – A00, A01, D01, D96 : 17,5 điểm

Mã ngành : 7340101 – Quản trị kinh doanh thương mại – A00, A01, D01, D90 : 19,5 điểm

Mã ngành : 7340115 – Marketing – A00, A01, D01, D90 : 19,75 điểm

Mã ngành : 7340120 – Kinh doanh quốc tế – A00, A01, D01, D90 : 21,25 điểm

Mã ngành : 7340121 – Kinh doanh thương mại – A00, A01, D01, D90 : 19 điểm

Mã ngành : 7340122 – Thương mại điện tử A00, A01, D01, D90 : 17,75 điểm

Mã ngành : 7340201 – Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D90 : 18,25 điểm

Mã ngành : 7340301 – Kế toán A00, A01, D01, D90 : 18,5 điểm

Mã ngành : 7340302 – Kiểm toán A00, A01, D01, D90 : 18,5 điểm

Mã ngành : 7340404 – Quản trị nhân lực A00, A01, D01, D90 : 18,75 điểm

Mã ngành : 7340405 – Hệ thống thông tin quản trị – A00, A01, D01, D90 : 17,5 điểm

Mã ngành : 7380101 – Luật – A00, A01, D01, D96 : 18 điểm

Mã ngành : 7380107 – Luật kinh tế tài chính – A00, A01, D01, D96 : 19 điểm

Mã ngành: 7810103 – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành- A00, A01, D01, D90: 20 điểm 

Mã ngành : 810201 – Quản trị khách sạn – A00, A01, D01, D90 : 20,25 điểm

Trên đây là hàng loạt nội dung điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2021 và những năm trước đã được chúng tôi update rất đầy đủ và sớm nhất đến những bạn. Ngoài Xem điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Đà Nẵng 2021 chính thức những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm điểm trúng tuyển Đại học 2021 mới nhất của những trường khác tại đây :

Nguồn : cdn.tailieu

Xem thêm : Các vị trí việc làm trong ngành du lịch

Tin liên quan

Ngành khách sạn du lịch lấy bao nhiêu điểm

khoinhks

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM ngành Quản trị khách sạn những năm gần đây

khoinhks

Điểm chuẩn Quản trị khách sạn 2022

khoinhks

Leave a Comment