Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Cùng với ngành du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được đánh giá là ngành giàu tiềm năng nhất trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tiếng Anh là Tourism and Hospitality Management) là ngành học bao gồm các hoạt động liên quan đến quá trình quản lý và điều hành du lịch. Bên cạnh phụ trách phân công công việc và quản lý công việc nhóm hướng dẫn viên du lịch, sinh viên tốt nghiệp ngành học này còn chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và điều hành công việc của nhiều bộ phận, phòng ban khác để phát triển các sản phẩm du lịch.

Sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trang bị kiến thức sâu rộng về du lịch, văn hoá, kỹ năng nghiệp vụ vững chắc về hướng dẫn du lịch, thiết kế tour, quản lý và điều hành tour, thiết kế và quản trị sự kiện du lịch.

I. Khối kiến thức chung Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

(không bao gồm học phần 7 và 8)

1. Triết học Mác – Lê nin

2. Kinh tế chính trị Mác – Lê nin

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh

5. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

6. Tiếng Anh

7. Giáo dục thể chất

8. Giáo dục quốc phòng – an ninh

II. Khối kiến thức theo lĩnh vực ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

1. Các học phần bắt buộc

(không bao gồm học phần 17)

9. Các phương pháp nghiên cứu khoa học

10. Cơ sở văn hoá Việt Nam

11. Lịch sử văn minh thế giới

12. Logic học đại cương

13. Nhà nước và pháp luật đại cương

14. Tâm lí học đại cương

15. Xã hội học đại cương

16. Tin học ứng dụng

17. Kĩ năng bổ trợ

2. Các học phần tự chọn 6/18

18. Kinh tế học đại cương 2

19. Môi trường và phát triển 2

20 . Thống kê cho khoa học xã hội 2

21. Thực hành văn bản tiếng Việt 2

22. Nhập môn năng lực thông tin 2

23. Viết học thuật 2

24 . Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2

25. Hội nhập quốc tế và phát triển 2

26. Hệ thống chính trị Việt Nam 2

III.Khối kiến thức theo khối ngành (26)

1. Các học phần bắt buộc ( 17 ) 

27. Khởi nghiệp 3

28. Đại cương về quản trị kinh doanh 3

29. Nhập môn khoa học du lịch 3

30. Tiếng Anh du lịch 5

31. Kiến tập tổng hợp 3

2. Các học phần tự chọn 9/27

32. Địa lý thế giới 3

33. Luật hành chính Việt Nam 3

34. Thông tin học đại cương 3

35 . Văn hoá tổ chức 3

36. Quan hệ công chúng đại cương 3

37. Khoa học quản lý đại cương 3

38 Nhân học đại cương 3

39. Tâm lý học quản lý 3

40. Tôn giáo học đại cương 3

IV. Khối kiến thức theo nhóm ngành (15)

1.Các học phần bắt buộc: 9

41. Kinh tế du lịch 3

42. Văn hóa du lịch 3

43. Marketing du lịch 3

2.Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau):6

Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/12

44. Hành vi tiêu dùng du lịch 2

45 . Thanh toán quốc tế trong du lịch 2

46 Thống kê du lịch 2

47 Phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống 2

48 . Du lịch tôn giáo – tín ngưỡng 2

49 Pháp luật du lịch 2

Định hướng kiến thức liên ngành 6/9

50 Hán Nôm cơ sở 3

51 Quản lý nguồn nhân lực 3

52 Văn hóa và đạo đức quản lý 3

V. Khối kiến thức ngành( 47)

1. Các học phần chung cho các hướng chuyên ngành (bắt buộc) 8

53 Địa lí du lịch 3

54  Thực tập tổng hợp 3

55 Niên luận 2

2. Các học phần theo hướng chuyên ngành (Chọn 1 trong 2 hướng)

2.1Quản trị lữ hành :31

Các học phần bắt buộc: 22

56 Điểm tuyến du lịch Việt Nam 3

57 Hướng dẫn du lịch 3

58 Nghiệp vụ lữ hành 3

59 Quản trị kinh doanh lữ hành 3

60 Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành 4

61 Thực tập chuyên ngành 1 (lữ hành) 3

62 Thực tập chuyên ngành 2 (hướng dẫn) 3

Các học phần tự chọn: 9/21

63 Du lịch sinh thái 3

64 Du lịch văn hoá 3

65 Giao tiếp và lễ tân ngoại giao 3

66 Xúc tiến du lịch 3

67 Tổng quan về sự kiện 3

68 Diễn giảng công cộng 3

69 Kinh doanh dịch vụ bổ sung 3

2.2Quản trị sự kiện:31

Các học phần bắt buộc: 22

70 Tổng quan về sự kiện 3

71 Thiết kế và tổ chức sản xuất sự kiện 3

72 Quản trị sự kiện 4

73 Thực hành lập dự án sự kiện 3

74 PR và truyền thông cho sự kiện 3

75 Thực tập chuyên ngành sự kiện 13

76 Thực tập chuyên ngành sự kiện 23

quản trị dịch vụ

Các học phần tự chọn : 9/21

77 Ý tưởng và kịch bản sự kiện 3

78 Tài trợ và gây quỹ cho sự kiện 3

79 Quản trị thực phẩm đồ uống 3

80 Giao tiếp và lễ tân ngoại giao 3

81 Xúc tiến du lịch 3

82 Kinh doanh dịch vụ bổ sung 3

83 Diễn giảng công cộng 3

3. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp (8)

84 Thực tập tốt nghiệp 3

85 Khóa luận tốt nghiệp 5

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:

86 Tài nguyên du lịch 2

87 Kinh doanh du lịch 3

Xem thêm: ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM công bố điểm chuẩn

Nguồn: Tổng hợp từ internet

Tin liên quan

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Mở Hà Nội năm 2022

khoinhks

Trường cao đẳng du lịch Sài Gòn – Thông tin tuyển sinh 2022

khoinhks

Học phí Đại học Hồng Bàng ngành Quản trị kinh doanh

khoinhks

Leave a Comment