Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

STT

TL ĐIỆN TỬ

MÔN HỌC

TL GIẤY

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1 Triết học Mác – Lênin

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 Anh văn 1,2,3

6 Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin

7 Giáo dục Thể chất 1,2,3

8 Giáo dục Quốc phòng & An ninh 1,2,3,4

9 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

10 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1 Môi trường và con người

2 Kỹ năng học tập đại học

3 Tâm lý khách du lịch

4 Tổ chức sự kiện

5 Cơ sở văn hóa Việt Nam

6 Văn hóa doanh nghiệp

7 Tâm lý học kinh doanh

8 Xã hội học

9 Tổng quan du lịch

10 Kinh tế du lịch

11 Tài chính du lịch

12 Quản trị học

13 Nhập môn quản trị khách sạn

14  Marketing du lịch

15 Quản trị nguồn nhân lực du lịch, khách sạn, nhà hàng

16 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng

17 Vệ sinh an toàn thực phẩm

18 Tiếng Việt thực hành

19 Giao tiếp ứng xử trong du lịch

20 Thực phẩm và rượu

21 Văn bản quy phạm pháp luật ngành khách sạn

22 Du lịch có trách nhiệm

23 Phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch

24 Bán hàng và dịch vụ khách hàng ngành du lịch

25 Quản trị F&B

26 Nghệ thuật trang trí tiệc

27 Du lịch MICE

28 Kỹ thuật và an ninh khách sạn, nhà hàng

29 Ứng dụng thương mại điện tử trong du lịch

30 Nhập môn quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

31 Nguyên liệu và bảo quản thực phẩm

32 Ẩm thực Việt Nam

33 Phát triển kỹ năng quản lý

34 Dinh dưỡng

35 Ẩm thực thế giới

36 Anh văn chuyên ngành nhà hàng 1,2

37  Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm

38 Quản lý bộ phận chế biến món ăn

39 Quản trị khu nghỉ dưỡng

40 Quản trị cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

41  Nghiệp vụ bàn

42 Nghiệp vụ Bar

43 Nghiệp vụ chế biến món ăn

44 Xây dựng và phát triển thực đơn

45 Thực tập nghiệp vụ nhà hàng 1,2

46 Chuyên đề tốt nghiệp ngành quản trị nhà hàng

47 Thực hành quản lý tiệc

48 Văn bản pháp luật ngành du lịch

49 Lịch sử văn minh thế giới

Tin liên quan

Ngành Quản trị khách sạn Đại học Cần Thơ học phí

khoinhks

Năm 2021 thăng trầm của du lịch Việt Nam

khoinhks

Các mã cổ phiếu ngành du lịch tốt nhất nên đầu tư 2022

khoinhks

Leave a Comment