Xem điểm chuẩn đại học Văn Hóa TPHCM 2021 chính thức

Xem ngay bảng điểm chuẩn 2021 Đại học Văn Hóa TPHCM – điểm chuẩn HCMUC được chuyên trang của chúng tôi update sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển những ngành được đào tạo và giảng dạy tại đại học Văn Hóa TPHCM năm 2021 – 2022 đơn cử như sau :

Đại học Văn Hóa TPHCM điểm chuẩn 2021

Đại học Văn Hóa TPHCM ( mã trường : VHS ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển những ngành và chuyên ngành đào tạo và giảng dạy hệ đại học chính quy năm 2021. Mời những bạn xem ngay điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :

Điểm chuẩn đại học Văn Hóa TP. HCM 2021 (Xét điểm thi THPTQG)

Trường Đại học Văn Hóa TP.HCM thông tin điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021, mức điểm từ 15 điểm. Xem đơn cử từng ngành phía dưới.

Điểm chuẩn đại học Văn hóa TP. HCM 2021

Điểm chuẩn đại học Văn Hóa TPHCM xét học bạ 2021

Trường Đại học Văn hóa TPHCM công bố điểm trúng tuyển những ngành, chuyên ngành đợt 1 bậc đại học hệ chính quy năm 2021 theo hiệu quả học tập 05 học kỳ học bạ như sau :

Điểm chuẩn đại học Văn Hóa TPHCM 2021 xét học bạ-1

Điểm chuẩn đại học Văn Hóa TPHCM 2021 xét học bạ-2

Điểm chuẩn trường ĐH Văn Hóa thành phố HCM 2021 xét học bạ

Điểm chuẩn đại học Văn Hóa TPHCM 2020

Đại học Văn Hóa TPHCM ( mã trường : VHS ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển những ngành và chuyên ngành huấn luyện và đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời những bạn xem ngay điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :

Điểm chuẩn đại học Văn Hóa TPHCM năm 2020 xét theo điểm thi

Đại học Văn Hóa TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn chính thức những ngành huấn luyện và đào tạo năm 2020. Chi tiết xem tại đây :

Điểm chuẩn Đại học Thành Đô chính thức 2020

Điểm chuẩn Đại học Văn Hóa TP. HCM chính thức 2020

Điểm chuẩn đại học Văn Hóa TPHCM năm 2020 xét theo học bạ

Dưới đây là list điểm chuẩn xét học bạ của trường đại học Văn Hóa TP.Hồ Chí Minh năm 2020 như sau :

Mã ngành: 7320201    Thông tin – Thư viện – C00; D01; D09; D15: 16 điểm    

Mã ngành: 7320305    Bảo tàng học – C00; D01; D09; D15: 16 điểm    

Mã ngành: 7810101    Du lịch – C00; D01; D10; D15: 23.5 điểm    

Mã ngành: 7810103A    Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành – C00; D01; D10; D15: 25 điểm    

Mã ngành: 7810103B    Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch- C00; D01; D10; D15: 23 điểm    

Mã ngành: 7320402    Kinh doanh xuất bản phẩm – C00; D01; D10; D15: 16 điểm    

Mã ngành: 7229042A    Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội – C00; D01; D09; D15: 18 điểm    

Mã ngành: 7229042B    Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch – C00; D01; D09; D15: 18 điểm    

Mã ngành: 7229042C    Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình Văn hóa Nghệ thuật – R01, R02, R03, R04: 16 điểm    

Mã ngành: 7229042D    Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch – C00; D01; D09; D15: 21 điểm    

Mã ngành: 7229040A    Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam – C00; D01; D09; D15: 16 điểm    

Mã ngành: 7229040B    Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa – C00; D01; D09; D15: 16 điểm    

Mã ngành: 7229040C    Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa – C00; D01; D09; D15: 21 điểm    

Mã ngành: 7220112    Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam – C00; D01; D09; D15: 16 điểm

Điểm chuẩn xét học bạ của trường đại học Văn Hóa TPHCM 2020-1

Điểm chuẩn xét học bạ của trường đại học Văn Hóa TPHCM 2020-2

Điểm chuẩn xét học bạ của trường đại học Văn Hóa TPHCM 2020-3

Bảng điểm chuẩn trường đại học Văn Hóa TPHCM 2020 xét học bạ

Điểm sàn đại học Văn Hóa TPHCM năm 2020

– Đối với phương pháp xét tuyển dựa vào tác dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, thí sinh phải điểm 3 môn tổng hợp xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên ( không có môn thi trong tổng hợp xét tuyển có tác dụng từ 1 điểm trở xuống ). Dưới đây là list điểm sàn của trường :

Mã ngành: 7320201 Thông tin Thư viện – C00,D01,D09,D15: 15 điểm

Mã ngành: 7320305 Bảo tàng học – C00,D01,D09,D15: 15 điểm

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, những chuyên ngành :

Mã ngành: 7810103A Quản trị lữ hành – C00,D01,D10,D15: 17 điểm

Mã ngành: 7810103B Hướng dẫn Du lịch – C00,D01,D10,D15: 17 điểm

Mã ngành: 7810101 Du lịch – C00,D01,D10,D15: 17 điểm

Mã ngành: 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm – C00,D01,D10,D15: 15 điểm

Ngành Quản lý văn hóa truyền thống, những chuyên ngành :

Mã ngành: 7229042A Quản lý hoạt động VHXH – C00,D01,D09,D15: 15 điểm

Mã ngành: 7229042B Quản lý Di sản Văn hóa và phát triển Du lịch – C00,D01,D09,D15: 15 điểm

Mã ngành: 7229042C Tổ chức, dàn dựng chương trình VHNT – R01,R02,R03,R04: 15 điểm

Mã ngành: 7229042D Tổ chức sự kiện VHTT và Du lịch – C00,D01,D09,D15: 15 điểm

Ngành Văn hóa học, những chuyên ngành :

Mã ngành: 7229040A Văn hóa Việt Nam – C00,D01,D09,D15: 15 điểm

Mã ngành: 7229040B Công nghiệp Văn hóa – C00,D01,D09,D15: 15 điểm

Mã ngành: 7229040C Truyền thông Văn hóa – C00,D01,D09,D15: 15 điểm

Mã ngành: 7220112 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam – C00,D01,D09,D15: 15 điểm

Điểm sàn các ngành, chuyên ngành của trường đại học Văn Hóa TPHCM 2020

Điểm sàn những ngành, chuyên ngành của trường đại học Văn Hóa TPHCM 2020

Xem điểm chuẩn đại học Văn Hóa 2019

Các em học viên và cha mẹ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm điểm chuẩn đại học Văn Hóa TPHCM năm 2019 xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông như sau :

Mã ngành: 7220112    Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam – C00, D01, D09, D15: 15 điểm    

Mã ngành: 7229040A    Văn hóa học – C00, D01, D09, D15: 17 điểm    

Mã ngành: 7229040B    Văn hóa học – C00, D01, D09, D15: 17 điểm    

Mã ngành: 7229040C    Văn hóa học – C00, D01, D09, D15: 19.5 điểm    

Mã ngành: 7229042A    Quản lý văn hóa – C00, D01, D09, D15: 18.5 điểm    

Mã ngành: 7229042B    Quản lý văn hóa – C00, D01, D09, D15: 15 điểm    

Mã ngành: 7229042C    Quản lý văn hóa – R01, R02, R03, R04: 15 điểm    

Mã ngành: 7310630    Du lịch – C00, D01, D10, D15: 20 điểm    

Mã ngành: 7320201    Thông tin – thư viện – C00, D01, D09, D15: 15 điểm    

Mã ngành: 7320305    Bảo tàng học – C00, D01, D09, D15: 15 điểm    

Mã ngành: 7320402A    Kinh doanh xuất bản phẩm – C00, D01, D10, D15: 15 điểm    

Mã ngành: 7320402B    Kinh doanh xuất bản phẩm – C00, D01, D10, D15: 15 điểm    

Mã ngành: 7810103A    Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – C00, D01, D10, D15: 22 điểm    

Mã ngành: 7810103B    Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – C00, D01, D10, D15: 21.25 điểm

Tra cứu điểm chuẩn trường đại học Văn Hóa TPHCM 2018

Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm bảng điểm chuẩn đại học Văn Hóa TPHCM năm 2018 xét theo điểm thi đơn cử tại đây :

Mã ngành: 7220112    Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam – C00, D01, D09, D15: 14.5 điểm    

Mã ngành: 7310630    Việt Nam học – C00, D01, D09, D15: 21 điểm    

Mã ngành: 7320201    Thông tin – Thư viện – C00, D01, D09, D15: 14.5 điểm    

Mã ngành: 7320305    Bảo tàng học – C00, D01, D09, D15: 14 điểm    

Mã ngành: 7320402    Kinh doanh xuất bản phẩm – C00, D01, D09, D15: 16 điểm    

Mã ngành: 7229040A    Văn hóa học,chuyên ngành Văn hóa Việt Nam – C00, D01, D09, D15: 17.5 điểm    

Mã ngành: 7229040B    Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa – C00, D01, D09, D15: 14.5 điểm    

Mã ngành: 7229040C    Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa – C00, D01, D09, D14: 19.5 điểm    

Mã ngành: 7229042A    Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội – C00, D01, D09, D15: 18 điểm    

Mã ngành: 7229042B    Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa – C00, D01, D09, D15: 14 điểm    

Mã ngành: 7229042C    Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật – R01, R02, R03, R04: 19 điểm    

Mã ngành: 7229042D    Quản lý văn hóa, chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc – R01, R02, R03, R04: 18 điểm    

Mã ngành: 7810103A    Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành – D01, D09, D10, D15: 19.5 điểm    

Mã ngành: 7810103B    Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch – C00, D01, D09, D15: 21.25 điểm    

Trên đây là hàng loạt nội dung điểm chuẩn của Đại học Văn Hóa TPHCM năm 2021 và những năm trước đã được chúng tôi update rất đầy đủ và sớm nhất đến những bạn.

Ngoài Xem điểm chuẩn đại học Văn Hóa TPHCM 2021 chính thức các bạn có thể tham khảo thêm điểm trúng tuyển đại học mới nhất của các trường khác tại đây.

Nguồn : cdn.tailieu.

Xem thêm : Tìm hiểu ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Tin liên quan

Điểm chuẩn Đại học Thương mại thấp nhất 24

khoinhks

Tổng hợp điểm chuẩn đại học mở qua các năm chi tiết nhất

khoinhks

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn năm 2021

khoinhks

Leave a Comment